Trifurcula stoechadella Klimesch, 1975

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ovipositie aan de basis van de bladsteel van een jong blad. Vandaar loopt een zeer nauw, bovenzijdig gangetje het blad binnen, loopt langs de hele bladrand, daalt vervolgens via bladsteel en stengel af naar het blad eronder en loopt het hele blad om. Dit herhaalt zich nog eens. Pas in het derde, laatste blad is de gang voldiep. Hier wordt de mijn verlaten via een boogsnede in de onderepidermis. Frass aanvankelijk in een uiterst fijn, de hele gang vullend lijntje, later in een brede zwarte centrale lijn die aan weerszijde van de gang een brede heldere zoom overlaat.

mine Oviposition at the base of the petiole of a young leaf. From there a very fine, upper-surface corridor enters the leaf, makes a full tour around the leaf margin, descends via petiole and stem to the leaf below. The same procedure is repeated two more times. Only in the third, latest leaf the mine has become full depth. Here the mine is vacated through an exit slit in the lower epidermis. Frass initially in an extremely narrow line that fills the entire gallery, later in a broad black central line that leaves as broad clear zone at either side.

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Lamiaceae, narrowly monophagous

Lavandula stoechas.

fenologie Larven gevonden in de tweede helft van februari.

phenology Larvae found in the second half of February.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa West Mediterraan: van Frankrijk en het Iberisch Schiereiland tot Corsica en Italië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Western Mediterranean: from France and the Iberian Peninsula to Corsica and Italy (Fauna Europaea, 2009).

larve Geel, kop lichtbruin.

larva Yellow, head light brown.

literatuur

references

Klimesch (1975a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a, 2014a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a).

13/08/2014