Trifurcula teucriella (Chrétien, 1914)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Gang, overgaand in een blaas die een heel blad kan beslaan. Via de bladsteel verhuist de larve naar een tegenoverstaand blad. Verpopping extern.

mine Corridor, widening into a blotch that may occupy the entire leaf. By way of the petiole the larva can move to the opposite leaf. Pupation external.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Teucrium chamaedrys.

fenologie Waarschijnlijk twee generaties, met larven in october - april en in jul.

phenology Probably two generations, with larvae in October - April and in July.

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Spanje.

distribution within Europe Southern France, Spain.

larve Geel.

larva Yellow.

synoniemen Stigmella teucriella.

synonyms Stigmella teucriella.

literatuur

references

Hering (1957a), A & Z Laštuvka (1997a), Z & A Laštůvka (2009b), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Skala (1939a).

15/11/2014