Trifurcula trilobella Klimesch, 1978

Lepidoptera, Nepticulidae

Salvia triloba, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Trifurcula trilobella mine

Salvia triloba, Rhodes; from Klimesch (1978b)

mijn Ovipositie meestal bovenzijdig. Mijn een zeer slanke, kronkelende gang, aan het eind vrijwel niet verwijd, niet bijzonder geasscieerd met bladrand of nervatuur. Frass in een af en toe onderbroken, zwarte centrale lijn die ongeveer 1/3 van de gangbreedte inneemt. Verpopping buiten de mijn.

mine Oviposition mostly upper-surface. Mine a very slender, tortuous corridor, hardly widenened in the end, not particularly associated with the leaf margin or venation. Frass in a irregularly interrupted black central line that occupies 1/3 of the width of the corridor. Pupation external.

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Lamiaceae, narrowly monophagous

Salvia fruticosa (= triloba).

fenologie Larven gevonden begin mei.

phenology Larvae found in early-May.

verspreiding binnen Europa Griekenland, inclusief de Griekse eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Greece, including the Greek Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichtgeel, kop bruin.

larva Pale yellow, head brown.

literatuur

references

Klimesch (1978b), van Nieukerken (1986a).

16/02/2017