Urodeta hibernella (Staudinger, 1859)

Lepidoptera, Momphidae

Helianthemum syriacum, Spanje, Almería, Enix © Ginny & Peter Clarke

Urdeta hibernella: mine on Helianthemum syriacum

Helianthemum syriacum, Spain, Almería, Enix © Ginny & Peter Clarke

bovenzijde van het blad

Urdeta hibernella: mine on Helianthemum syriacum

upperside view

larve

Urdeta hibernella: larva

larva

pop

Urdeta hibernella: pupa

pupa

mijn Langerekte, ietwat opgebolde voldiepe blaasmijn, zonder begingang; alle frass geconcentreerd in het onderste deel van de mijn. Larve verhuist van blad naar blad; verpopping buiten de mijn.

mine Elongated, slightly puckered, full depth blotch, without an initial corridor; all frass concentrated in the lowest part of the mine. Larvae leave their mine and restart elsewehere. Pupation outside the mine.

waardplanten: Cistaceae, oligofaag

hostplants: Cistaceae, oligophagous

Cistus monspeliensis; Helianthemum syriacum.

fenologie Larven vanaf maart (Hering, 1957a).

phenology Larvae from March on (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009)

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Franrkijk, Corsica, Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Corsica, Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Urodeta cisticolella Stainton, 1869.

synonyms Urodeta cisticolella Stainton, 1869.

literatuur

references

Hering (1957a), Koster & Sinev (2003a).

23/11/2014/p>