Vespina slovaciella (Zagulajev & Tokár, 1990)

Lepidoptera, Incurvariidae

mijn De jonge larve maakt een vrijwel cirkelrond blaasmijntje; hierin wordt een uitsnede gemaakt, waarin hij zich op de grond laat vallen. In deze zak leeft hij vervolgens vrij in het strooisel.

mine The young larva makes an approximately circular blotch, in which an excision is made. Thus sandwiched it drops to the ground and continues living in the litter.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer.

verspreiding binnen Europa Hongarijë, Slowakije (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Hungary, Slovakia (Fauna Europaea, 2011).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Lampronia slovaciella.

synonyms Lampronia slovaciella.

literatuur

references

Patočka & Turčáni (2005a); Zagulajev (1990a).

16/03/2011