Vladimirea glebicolorella (Erschoff, 1874)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Jonge larven mineren; later leven ze vrij op de bladeren of veroorzaken stengelgallen.

mine Young larvae mine; later they live free on the leave or cause stem galls.

waardplanten: Zygophyllaceae, monofaag

hostplants: Zygophyllaceae, monophagous

Zygophyllum fabago.

fenologie Larven waargenomen in juni en juli.

phenology Larvae observed in June and July.

verspreiding binnen Europa Ukraïne.

distribution within Europe Ukraine.

literatuur

references

Huemer & Karsholt (2010a).

26/07/2011