Vulcaniella cognatella Riedl, 1990

Lepidoptera, Cosmopterigidae

mijn Niet goed bekend; waarschijnlijk leeft de larve in een spinselbuis onder het blad, dat van daar uit wordt gemineerd (Koster & Sinev, 2003a).

mine Not well known; probably the larve lives in a silken tube under a leaf, that from there is mined out (Koster & Sinev, 2003a).

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Salvia officinalis.

verspreiding binnen Europa Van de Ukraïne tot Sardinië en Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From the Ukraine to Sardinia and Greece (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Verwijzingen in de literatuur naar V. pomposella, waar Salvia als waardplant wordt genoemd, hebben waarschijnlijk alle betrekking op cognatella (Koster & Sinev, 2003a).

synonyms References in the literature to V. pomposella, where Salvia is mentioned as hostplant, proably all refer to cognatella (Koster & Sinev, 2003a).

literatuur

references

Hering (1957a, 1967a), Klimesch (1942a), Koster & Sinev (2003a), Szőcs (1977a).

modif. 31.vii.2009