Vulcaniella fiordalisa (Petry, 1904)

Lepidoptera, Cosmopterigide

mijn Blaasmijn; binnenzijde van de mijn bekleed met spinsel; verpopping in de mijn, zonder herkenbare cocon.

mine Blotch, inside of the mine covered with silk. Pupation within the mine, witout a recognisable cocoon.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Helichrysum italicum & susbp. serotinum, stoechas; Phagnalon.

fenologie Larven in april-juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in Aril-June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Portugal en Marokko oostwaarts tot de Balkan en Libanon (Koster & Sinev, 2003a).

distribution within Europe From Portugal and Morocco eastwards to the Balkan Peninsula and the Lebanon (Koster & Sinev, 2003a).

synoniemen Stagmatophora fiordalisa, Stagmatophora gnaphaliella Chrétien, 1922.

synonyms Stagmatophora fiordalisa, Stagmatophora gnaphaliella Chrétien, 1922.

literatuur

references

Klimesch (1942a), Hering (1957a), Koster & Sinev (2003a).

modif. 13.ix.2009