Vulcaniella grandiferella Sinev, 1986

Lepidoptera, Cosmopterigidae

mijn Onregelmatig gevormde mijn, meestal tussen twee dikke zijnerven nabij de bladbasis. De larve maakt verscheidene mijnen, en brengt de meeste tijd door buiten de mijn, in een spinselbuis onder het blad. De frass wordt naar buiten gewerkt, en veel verzamelt zich bij de ingang ervan. Mijnen vooral in bladeren die op de grond liggen. Verpopping extern, vaak op het blad.

mine Irregularly shaped mine, mostly bwtween two main veins near the leaf base. The larva makes several mines, and spends most of its time outside the mine, in a silken tunnel under the leaf. Frass is ejected and accumulates near the entrance of the mine. Mines preferably in lower leaves, lying on the ground. Pupation external, often on the leaf.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Salvia aethiopis, sclarea.

verspreiding binnen Europa Servië, Macedonië, Griekenland; Ukraïne, Zuid-Rusland (Fauna Europae, 2009).

distribution within Europe Serbia, Macedonia, Greece; Ukraine, South Russia (Fauna Europae, 2009).

synoniemen Veel oudere vermeldingen van Vulcaniella pomposella hebben betrekking op grandiferella.

synonyms Many older records of Vulcaniella pomposella in fact refer to grandiferella.

literatuur

references

Koster & Sinev (2003a).

modif. 31.vii.2009