Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Cosmopterigide

mijn De larve mineert een blad vanuit zijden buizen aan de bladonderzijde; verpopping in de mijn

mine The larva mines leaf from silken tubes at the leaf underside. Pupation within the mine.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Helichrysum arenarium; Pilosella officinarum.

Vermeldingen van Salvia hebben geen betrekking op deze soort (Koster & Sinev, 2003a).

Reference to Salvia are the result of misidentification (Koster & Sinev, 2003a).

fenologie Larven van de herfst to mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from autumn till May (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk, de Baltische Staten en de Ukraïne tot de Middellandse Zee (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From France, the Baltic Statesand the Ukraine till tor Mediterranean (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Stagmatophora pomposella.

synonyms Stagmatophora pomposella.

literatuur

references

Buhr (1935b), Chrétien (1909a), Hering (1957a), Klimesch (1942a), Koster & Sinev (2003a), Skala (1949a), Šulcs (1996a), Szőcs (1977a).

05/04/2017