Xenolechia aethiops (Humphreys & Westwood, 1845)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Alleen de zeer jonge larven mineren, en hoe hun mijnen eruit zien is niet goed bekend; waarschijnlijk kleine vlekijntjes Later maakt de larve op een twijg een buis van spinsel, vermengd met frass en bladfragmenten, en vreet vandaar aan de bladeren.

mine Only the very youngest larvae make mines, and it is not well known how these look like: probably small fleck mines. The older larva make on a twig a tunnel of silk, mixed with frass and leaf fragments, and feeds from there on the leaves.

waardplanten: Ericaceae, monofaag of oligofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous or oligophagous

Erica cinerea.

Volgens Hering ook Calluna vulgaris.

According to Hering also on Calluna vulgaris.

fenologie Larven in juni-juli (Bland, ea, 2002a).

phenology Larvae in June - July (Bland, ao, 2002a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Ierland, Engeland en Denemarken tot het Iberisch Schiereiland, Sardiniƫ, Italiƫ en Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Ireland, Britain and Denmark to Iberia, Sardinia, Italy, and Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve Larve somber roodachtig met groenige segmentgrenzen; kop bruin, prothoracale en anale plaat zwart; pinacula klein, zwart (Bland ea, 2002a).

larva Larva dull reddish with intersegmental zones greenish; head brown, prothoracic and anal plates black; pinacula small, black (Bland ao, 2002a).

literatuur

references

Bland, Corley, Emmet ao (2002a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a).

modif. 27.xii.2009