Yponomeuta malinellus Zeller, 1838

Lepidoptera, Yponomeutidae

Malus domestica, België, Luik, april © Jean-Yves Baugnée

Yponomeuta malinellus

Malus domestica, België, Liége, April © Jean-Yves Baugnée

zelfde mijn in doorzicht

Yponomeuta malinellus

same mine, lighted from behind

de jonge larven leven sociaal in de mijn

Yponomeuta malinellus

the young larvae live gregariously in the mine

zeer jonge larven

Yponomeuta malinellus

very young larvae

mijn Na de overwintering maken de larven in het voorjaar kleine voldiepe blaasmijntjes, die soms samenvloeien tot een grote oranjebruine blaasmijn. Later leven ze in een gemeenschappelijk spinsel.

mine After the hibernation in spring the larvae make small full depth mines, that may merge sometimes into a large orange brown blotch. Soon they live free in an extensive communal web.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Malus domestica, sylvestris.

Hering (1957a) noemt daarnaast nog Pyrus; dat kan xenophagie betreffen, maar hangt mogelijk ook samen met een verwarrende nomenclatuur: Pirus malus = Malus spec.

Hering (1957a) mentions, next to Malus also Pyrus. This may be due to xenophagy, but perhaps also is due to a confusing nomenclature: Pirus malus = Malus spec.

fenologie Larven van het najaar tot in mei, minerend alleen in begin mei (Agassiz, 1996a).

phenology Larvae from autumn till May; mining in early May (Agassiz, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Heel Europa (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam bleek geelgroen met twee rijen grote zwarte vlekken; kop, prothoracale en anale plaat bruinzwart.

larva Body pale yellowish green with two rows of large black spots; head, prothoracic and anal plates brownish black.

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gómez de Aizpúrua (2003a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a), Wörz (1957a).

07/04/2014