Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)

Lepidoptera, Tortricidae

Abies grandis, België, prov. Namen, Lompret: mogelijk een jeugdmijn van ratzeburgiana; © Stéphane Claerebout

Zeiraphera ratzeburgiana?? mine on Abies grandis Zeiraphera ratzeburgiana?? mine on Abies grandis

Abies grandis, Belgium, prov. Namur, Lompret: possibly a youth mine of ratzeburgiana; © Stéphane Claerebout

mijn De jonge larve mineert een jonge naald vanuit de top. Vanuit de gemineerde naald dringt hij vervolgens de tak binnen, en leeft daarna als boorder (Hering, 1957a).

mine The young larva mines a young needle from the tip down to the base. From there it bores itself into the shoot, then continues living as a borer Hering (1957a).

waardplanten: Pinaceae, oligofaag

hostplants: Pinaceae, oligophagous

Abies cephalonica, grandis; Picea abies, smithiana; Pinus pinea, sylvestris.

fenologie Mijnen in het voorjaar (Hering, 1957a).

phenology Mines in spring (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Ierland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Romania, and Ireland to Central Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Vuil geelgroen met lichtbruine kop, pronotum en borstpoten. Pinacula opvallend groot, donkerbruin. Anale kam aanwezig. Buikpoten met ca 32 haakjes in een dubbele krans (Bradley ea, 1979a; Swatschek, 1958a).

larva Dirty yellow green with a light brown head, pronotum, and thoracic feet. Pinacula unusually large, dark brown. Anal comb present. Prolegs wth c. 32 crochets in a double row (Bradley ao, 1979a; Swatschek, 1958a).

synoniemen Steganoptycha ratzeburgiana.

synonyms Steganoptycha ratzeburgiana.

opmerkingen De status van deze soort als een mineerder is onduidelijk. Bradley ea reppen met geen woord over een minerende levenswijze. Het is moeilijk zich voor te stellen hoe het gedrag van de jonge larve, als beschreven door Hering, van toepassing kan zijn op zowel Picea als Pinus, met zijn veel langere naalden. Misschien gedraagt de soort zich niet onder alle omstandigheden en bij alle waardplanten als een mineerder.

notes The status of this species as a miner is unclear. Bradley ao make no allusion to a mining habit. It is difficult to imagine how the behaviour of the young larva, as described by Hering, would apply equally to Picea and Pinus, with its much longer leaves. Perhaps the species does not behave as a miner under all circumstances and on all of its host plants.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a).

29/06/2010