Physodermataceae

Physodermataceae verschillen van Synchytrium doordat de sporangia een dikke wand hebben waardoor die bestand zijn tegen ongunstige omstandigheden. De sporangia komen vrij door vergaan of verweren van de gastheer-plant, en zorgen voor de verspreiding. De sporangia kiemen onder vrijkoming van grote aantallen zoosporen.

literatuur

Alexopoulos, Mimms & Blackwell (1996a).

26/11/2014

mod 28.vii.2017