? on Salix repens

op Salix

unknown gall on Salix repens

Salix repens, den Helder, de Nollen

unknown gall on Salix repens

andere, minder uitgesproken gal

thrips on Salix repens

trips

opmerkingen

De gallen, vooral die van de bovenste foto, doen sterk denken aan die van Rabdophaga rosaria; er is geen spoor van een galkamer, mogelijk omdat de gal nog jong is. De gallen bevatten veel kleine, wittige tripsen-larven (en een paar volwassen exemplaren). mogelijk zijn het secundaire bewoners.

mod 28.v.2018