Alisma, waterweegbree **

fam. Alismataceae

1a brede gang, overgaand in een blaas; mijn voldiep, doorzichtig; larve met gechitiniseerde kop: Bagous alismatis

1b gang van begin tot einde (eventueel wel een secundaire blaas), aanvankelijk onderzijdig, later bovenzijdig; larve een made: Liriomyza bryoniae

1c en of meer korte gangetjes die vanuit de bladsteel de bladschijf binnenkomen: Hydrellia albiceps, concolor, flavicornis, mutata, viridescens

1d gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

108 - brandschimmels

108a Doassansiaceae: Doassansia alismatis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Phyosodermataceae: Physoderma maculare

**In de stengeldelen van de plant onder water worden gangen gemaakt door larven van Chironomidae (dansmuggen). Deze zijn niet in de tabel opgenomen; zie evt. Hering (1957a).

Alisma, Water-Plantain **

fam. Alismataceae

1aa broad corridor widening into a blotch; mine full depth, transparant; larva with chitinised head: Bagous alismatis

1b corridor from begin to end (but may form a secondary blotch), initially lower-surface, later turning upper-surface; larva a maggot: Liriomyza bryoniae

1c one or more short galleries that enter the leaf from the petiole: Hydrellia albiceps, concolor, flavicornis, mutata, viridescens

1d galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

108 - smut fungi

108a Doassansiaceae: Doassansia alismatis

110 - other causers

110a Fungi, Phyosodermataceae: Physoderma maculare

** Larvae of Chironomidae may tunnel corridors in submerged stems; these are not treated here. (Hering, 1957a, provides a key).

20/11/2014