Camphorosma

fam. Amaranthaceae

1a vlekmijn: Coleophora macrobiella

1b gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia camphorosmae; Pseudokochiomyia camphorosmae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces camphorosmae

Kleine, gedrongen zakjes in de bloeiwijze zijn van een andere soort, C. punctulatella, die leeft van de ontwikkelende vruchten - geen mineerder.

Niet in de tabel opgenomen: Scrobipalpa ocellatella

Camphorosma

fam. Amaranthaceae

1a fleck mine: Coleophora macrobiella

1b galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia camphorosmae; Pseudokochiomyia camphorosmae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces camphorosmae

Small, squat cases in the inflorescence are of another species, C. punctulatella, that feeds on the developing fruits - not a miner.

Not included in the key: Scrobipalpa ocellatella

21/11/2014