Suaeda, schorrenkruid

fam. Amaranthaceae

1avlekmijn => 2

1bgeen vlekmijn => 3

1c gallen etc => 100

2azak met veel aanhangende frass en plantenresten: Coleophora atriplicis

2bzak met hooguit wat spaarzame plantenresten: Coleophora deviella

3amijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop: Scrobipalpa nitentella

3bmijn onder- of bovenzijdig; larve een made; bij begin van de mijn een wit eischaaltje => 4

4aeischaaltje met een fijn netwerkje; teer: lege eischaaltjes vallen vaak samen: Botanophila depressa

4beischaaltje stevig, geribd, niet samenvallend: Clanoneurum cimificorme

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria caulobia

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces chenopodii

Suaeda, seablite

fam. Amaranthaceae

1afleck mine => 2

1bno fleck mine => 3

1c galls, etc => 100

2acase with much adherent frass and plant debris: Coleophora atriplicis

2bcase at most with a few plant fragments: Coleophora deviella

3amine full depth; larva with chitinised head: Scrobipalpa nitentella

3bmine upper- or lower-surface; larva a maggot; at start of the mine a white egg shell => 4

4aegg shell finely reticulate, fragile; empty eggs often collapse: Botanophila depressa

4begg shell firm, ribbed, not collapsing: Clanoneurum cimificorme

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria caulobia

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces chenopodii