Pistacia, mastiekboom, terpentijnboom

fam. Anacardiaceae

1a voldiepe gangmijn, eventueel eindigend in een blaas => 2

1b epidermale gang, of min of meer samengetrokken blaasmijn of vouwmijn => 6

1c gallen etc => 100

2a gang sterk gekronkeld in het begin, blaasvormig op het eind; alleen op P terebinthus: Ectoedemia terebinthivora

2b gang aan begin niet sterk gekronkeld, niet zo sterk verbreed => 3

3a gang zich geleidelijk, en vrij weinig, verbredend; begindeel niet opvallend smal => 4

3b eerst helft van de mijn draaddun, pas daarna breder wordend; larve geel => 5

4a larve geel; frass vult niet bijna de hele gang; in het oostelijk Middellandse Zee-gebied op P. terebinthus: Acalyptris pistaciae

4b larve groen; frass vult bijna de hele gang; soort wijder verspreid, en niet uitsluitend op deze plant: Simplimorpha promissa

5a soort van het westelijke Middelandse Zee-gebied; op P. lentiscus: Acalyptris minimella

5b soort van het oostelijke Middelandse Zee-gebied; op P. lentiscus en terebinthus: Acalyptris pistaciae

6a onderzijdige, zeer doorzichtige vouwmijn met duideljke epidermisplooien; larve blijft tot kort voor de verpopping in de mijn: Cupedia cupediella

6b mijn onder- of bovenzijdig, ondoorzichtig, nauwelijks samengetrokken; oudere larve in een opgerold blad: Caloptilia coruscans

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria pistaciae, stefanii

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Lasioptera berlesiana

107 - roesten

107a Pileolariaceae: Pileolaria terebinthi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Phyllactinia pistaciae

Pistacia, terebinth

fam. Anacardiaceae

1a full depth corridor, may end in a blotch => 2

1b epidermal corridor, or a more or less contracted blotch or tentiform mine => 6

1c galls, etc => 100

2a gallery strongly contorted at first, a blotch in the end; on P terebinthus only: Ectoedemia terebinthivora

2b gallery not that strongly contorted, nor so strongly widened => 3

3a gallery widening only a little, and gradually; first section not strikingly narrow => 4

3b first half of the gallery thin as a hair, wider only in the later section; larva yellow => 5

4a larva yellow; frass does not fill the width of the gallery; eastern Mediterranean, on P. terebinthus: Acalyptris pistaciae

4b larva green; frass occupies the width of he gallery; species not restricted to this plant, more widely distributed: Simplimorpha promissa

5a species of the western Mediterranean; on P. lentiscus: Acalyptris minimella

5b species of the eastern Mediterranean; on P. lentiscus and terebinthus: Acalyptris pistaciae

6a lower-surface, very transparant tentiform mine with clear epidermis folds; larva remains in the mine till shortly before pupation: Cupedia cupediella

6b mine upper- or lower-surface, opaque, hardly contracted; older larva in a rolled leaf: Caloptilia coruscans

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria pistaciae, stefanii

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Lasioptera berlesiana

107 - rust fungi

107a Pileolariaceae: Pileolaria terebinthi

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Phyllactinia pistaciae

05/12/2015