Rhus, sumak, venijnboom

fam. Anacardiaceae

1a epidermaal gangetje, spoedig overgaand in een heel zwak samengetrokken, blaasvormige vouwmijn; oudere larve in een opgerold blad: Caloptilia coruscans

1b gangmijn; larve blijft zijn hele leven in de mijn => 2

1c gallen etc => 100

2a gang voldiep, met veel frass in een dikke centrale lijn; verpopping buiten de mijn: Simplimorpha promissa

2b gang boven- of onderzijdig, met frass in losse korrels die in twee rijen gerangschikt zijn; verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Calophyidae: Calophya rhois

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera pruinosa

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Gnomoniaceae: Apiognomonia errabunda

Rhus, sumac

fam. Anacardiaceae

1a epidermal corridor, soon a very weakly contracted, blotch-like tentiform mine; the older larva in a rolled leaf: Caloptilia coruscans

1b corridor; larva remains all its life in the mine => 2

1c galls, etc => 100

2a corridor full depth, with much frass in a thick central line; pupation outside the mine: Simplimorpha promissa

2b corridor upper- or lower-surface; frass in discrete grains in two rows along the sides; pupation within the mine in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Calophyidae: Calophya rhois

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera pruinosa

110 - other causers

110a Fungi, Gnomoniaceae: Apiognomonia errabunda

06/08/2016