Cicuta, waterscheerling

fam. Apiaceae

1a mijngang < 1 cm lang, voldiep; larve met poten en gechitiniseerde kop => 2

1b mijn groter, bovenzijdig ; larve een made => 3

1c gallen etc => 100

2a larven met opzij een heldergele lengtelijn: Depressaria daucella

2b larven min of meer egaal gekleurd: Epermenia chaerophyllella

3a gangmijn => 4

3b blaasmijn, eventueel voorafgegaan door een kort, breed, gangetje => 6

4a gang kort, aanvankelijk onderzijdig, later bovenzijdig; larve verlaat de mijn via een bovenzijdige uitsnede: Phytomyza cicutae

4b gang enige cm lang, geheel bovenzijdig; uitsnede onderzijdig => 5

5a mijn volgt de bladrand; frass deels in parelsnoertjes: Phytomyza virosae

5b mijn vrij in het blad; frass gewoonlijk in losse korrels: Phytomyza pastinacae

6a grote blaasmijn met duidelijke primaire en secundaire vraatlijnen; larve: achterspiracula met 3 papillen: Euleia heraclei

6b kleinere blaasmijn zonder vraatljjnen; achterspiracula met > 3 papillen => 7

7a mijn klein, gelijkmatig van diepte, meestal in de top van een bladslip; frass in de blaas in zwarte klompen: Phytomyza cicutivora

7b mijn niet zo klein, meestal met een paar voldiepe gedeelten; frass in korrels, locaal in parelsnoertjes: Phytomyza mylini

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Lixus iridis

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia cicutae; Uromyces lineolatus

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe heraclei

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Physodermataceae: Physoderma vagans

110b Fungi, Protomycetaceae: Buerenia cicutae; Protomyces macrosporus

Cicuta, cowbane

fam. Apiaceae

1a corridor < 1 cm long, full depth; larva with feet and chitinised head => 2

1b mine longer, upper-surface, larva a maggot => 3

1c galls, etc => 100

2a larvae laterally with a bright yellow length line: Depressaria daucella

2b larvae more or less uniformly coloured: Epermenia chaerophyllella

3a corridor mine => 4

3b blotch mine, may start with a short and wide corridor => 6

4a corridor short, initial ppart lower-surface, later upper-surface; exit slit in upper epidermis: Phytomyza cicutae

4b corridor several cm long, fully upper-surface; exit slit in lower epidermis => 5

5a corridor follows the leaf margin; frass partly in pearl chains: Phytomyza virosae

5b corridor free in the leaf; frass usually in isolated grains: Phytomyza pastinacae

6a large blotch with conspicuous primary and secondary feeding lines; larva: rear spiracula with 3 papilla: Euleia heraclei

6b small blotch without apparent feeding lines; rear spiracula with >3 papillae => 7

7a mine small, upper-surface throughout, usually in the tip of a leaf segment; frass in black lumps: Phytomyza cicutivora

7b mine larger. usually with some full depth patches; frass in grains, locally pearl chains: Phytomyza mylini

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Lixus iridis

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia cicutae; Uromyces lineolatus

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe heraclei

110 - other causers

110a Fungi, Physodermataceae: Physoderma vagans

110b Fungi, Protomycetaceae: Buerenia cicutae; Protomyces macrosporus

23/11/2014