Laserpitium, lazerkruid

fam. Apiaceae

1a mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop; oudere larve leeft vrij tussen samengesponnen bladeren: Agonopterix rotundella

1b mijn onder- of bovenzijdig; larve een made, mineert levenslang => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn interparenchymaal, geelgroen, lijkt op een schimmelaantasting: Phytomyza heracleana (voorkomen op deze waardplant twijfelachtig)

2b mijn niet interparenchymaal => 3

3a gangmijn, breder wordend, maar geen blaas vormend: Phytomyza latifolii

3b primaire of secundaire blaasmijn => 4

4a kort gangetje bij de bladrand, snel verbreed tot (en vaak overlopen door) een kleine blaas, ingeklemd tussen twee nerven: Phytomyza zarzyckii

4b primaire blaasmijn => 5

5a alleen primaire vraatlijnen zichtbaar: Phytomyza angelicae

5b primaire en secundaire vraatlijnen duidelijk => 6

6a zeer gewone soort: Euleia heraclei

6b zeldzame soort: Cryptaciura rotundiventris

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Triozidae: Trioza ? flavipennis, laserpitii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe heraclei

109b Peronosporaceae: Plasmopara laserpitii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Taphrinaceae: Taphridium umbelliferarum

Laserpitium, sermountain

fam. Apiaceae

1a mine full depth; larva with sclerotised head; older larvae live free among spun leaves: Agonopterix rotundella

1b mine upper- or lower-surface; larva, a maggot, mines all its life => 2

1c galls, etc => 100

2a mine interparenchymatous, yellowish green, looks like a fungal disease: Phytomyza heracleana (occurrence on this hostplant doubtful)

2b mine not interparenchymatous => 3

3a corridor, widening, but not forming a blotch: Phytomyza latifolii

3b primary or secondary blotch => 4

4a short corridor near the leaf margin, quickly widening into (and often overrun by) a small blotch between two side veins: Phytomyza zarzyckii

4b primary blotch => 5

5a only primary feeding lines recognisable: Phytomyza angelicae

5b both primary and secondary feeding lines apparent => 6

6a very common species: Euleia heraclei

6b rare species: Cryptaciura rotundiventris

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Triozidae: Trioza ? flavipennis, laserpitii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe heraclei

109b Peronosporaceae: Plasmopara laserpitii

110 - other causers

110a Fungi, Taphrinaceae: Taphridium umbelliferarum

01/04/2017