Levisticum, lavas

fam. Apiaceae

1amijn < 1 cm, voldiep, vaak in groot aantal bijeen in de nerfoksels; larve met duidelijke kop en poten (larven leven later vrij, maken dan uitgestrekte venstervraat): Epermenia chaerophyllella

1bmijn boven- of onderzijdig of interparenchymaal; larve een made => 2

1c gallen etc => 100

2aprimaire blaasmijn, met duideijke primaire en secundaire vraatlijnen: Euleia heraclei

2bgangmijn of secundaire blaasmijn, in elk geval zonder secundaire vraatlijnen => 3

3asecundaire blaasmijn, meestal tussen twee nerven; mijn met voldiepe gedeelten; larve: achterspiracula met 3 papillen: Liriomyza xanthocera

3bgangmijn zonder voldiepe gedeelten; achterspiracula met meer dan 3 papillen => 4

4apuparium in de mijn: Chromatomyia horticola

4blarve verlaat voor de verpopping de mijn => 5

5afrass in sliertjes: Liriomyza bryoniae

5bfrass in losse korrels: : Phytomyza spondylii *

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Lixus iridis

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia bornmuelleri

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe heraclei

109b Peronosporaceae: Plasmopara nivea

* Het is niet uitgesloten dat ook Phytomyza sitchensis op deze plant gevonden zou kunnen worden.

Levisticum, lovage

fam. Apiaceae

1amine < 1 cm, full depth, often in large numbers together in a leaf axil; larvae, with distinct feet and chitinised head, later live free and cause extensive window feeding: Epermenia chaerophyllella

1bmine > 1 cm, not full depth; larva a maggot => 2

1c gallen etc => 100

2aprimary blotch, primary and secondary feeding lines conspicuous: Euleia heraclei

2bcorridor or secondary blotch; no secondary feedings lines => 3

3asecondary blotch, often between two veins; mine with full depth patches; larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza xanthocera

3bcorridor; no full depth patches; rear spiracula with > 3 papillae => 4

4apuparium formed in the mine: Chromatomyia horticola

4bpuparium formed after the mine has been vacated => 5

5afrass in strings: Liriomyza bryoniae

5bfrass in discretre grains: Phytomyza spondylii *

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Lixus iridis

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia bornmuelleri

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe heraclei

109b Peronosporaceae: Plasmopara nivea

* It cannot be excluded that also Phytomyza sitchensis will be found on this plant.

23/10/2015