Adenostyles *

fam. Asteraceae

1a mijn voldiep; larve met borstpoten en gechitiniseerde kop =>2

1b mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 3

1c gallen etc => 100

2a gebergtesoort; pinacula zwart: Cnephasia sedana

2b soort van de laagvlakte; pinacula kleurloos (alleen de basis van de borstels zwart): Cnephasia incertana

3a eerste deel van de mijn een lange, zeer smalle gang; in het latere deel van de mijn primaire en secundaire vraatlijnen opvallend duidelijk => 4

3b mijn anders; vraatlijnen niet opvallend duidelijk => 5

4a het eerste gang-gedeelte snijdt een deel van het blad af, dat verkleurt en verdort; hierin wordt een grote blaas gevormd: Stemonocera cornuta

4b geen afgesneden blad-gedeelte; het latere deel van de mijn is een brede gangmijn, gecentreerd op de hoofdnerf: Trypeta zoe

5a verpopping in de mijn; de voorspiracula van het puparium prikken door de epidermis naar buiten => 6

5b verpopping buiten de mijn; de larve verlaat de mijn via een boogvormige snede in de epidermis =>7

6a gang wittig (in opvallend licht), oppervlakkig, niet opvallend lang; frass in verspreide korrels: Chromatomyia cf. syngenesiae

6b gang gelig, interparenchymaal, tot 20 cm lang; frass in lange parelsnoeren: Phytomyza farfarae

7a gang geheel bovenzijdig: Phytomyza tussilaginis

7b eerste deel van de gang onderzijdig, vaak stervormig: Phytomyza adenostylis

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h branden => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Triozidae: ? Trioza senecionis

107 - roesten

107a Coleosporiaceae: Coleosporium cacaliae

107b Pucciniaceae: Puccinia expansa; Uromyces cacaliaem, veratri

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera senecionis, xanthii

* Incl. Cacalia.

Adenostyles *

fam. Asteraceae

1a mine full depth; larva with thoracal feet and a sclerotised head =>2

1b mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 3

1c galls, etc => 100

2a alpine species; pinacula black: Cnephasia sedana

2b lowland species; pinacula colourless (only the base of the setae black): Cnephasia incertana

3a first part of the mine a long, very narrow corridor; in the later part of the mine primary and secondary feeding lines are conspicuous => 4

3b mine different; no conspicuous feeding lines => 5

4a the first, corridor-part of the mine girdles a part of the leaf, that turns brown and withers; here a large blotch is made: Stemonocera cornuta

4b no girdling; the later part of the mine is a broad corridor, centered over the midrib: Trypeta zoe

5a pupation within the mine; the front spiracula of the puparium penetrate the epidermis => 6

5b pupation outside the mine; the larva leaves the mine by a semicircular slit in the epidermis =>7

6a corridor whitish (when illuminated from above), not conspicuously long; frass in dispersed grains: Chromatomyia cf. syngenesiae

6b corridor yellowish, up to 20 cm long; frass in long pearl chains: Phytomyza farfarae

7a corridor entirely upper-surface: Phytomyza tussilaginis

7b first part of the corridor lower-surface, often stellate: Phytomyza adenostylis

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Triozidae: ? Trioza senecionis

107 - rust fungi

107a Coleosporiaceae: Coleosporium cacaliae

107b Pucciniaceae: Puccinia expansa; Uromyces cacaliae, veratri

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera senecionis, xanthii

* Incl. Cacalia.

19/08/2016