Ambrosia, ambrosia

fam. Asteraceae

1a veervormig vertakte gangmijn, hoofd- en zijtakken bovenop midden- en zijnerven; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

1b weinig of niet vertakte gang zonder binding met de nervatuur; verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf. syngenesiae

1c gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia xanthii

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: Entyloma ambrosiae-maritimae, polysporum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces ambrosiae

109b Peronosporaceae: Plasmopara angustiterminalis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula obtusata

110b Fungi, Protomycetaceae: Protomyces gravidus

Ambrosia, ragweed, bitterweed, bloodweed

fam. Asteraceae

1a pinnately branched corridor, its main and secondary branches overlying the midrib and side veins; pupation outside the mine: Liriomyza strigata

1b corridor not or little branching, not associated with the leaf venation; pupation within the leaf in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf. syngenesiae

1c galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia xanthii

108 - smut fungi

108a Entylomataceae: Entyloma ambrosiae-maritimae, polysporum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces ambrosiae

109b Peronosporaceae: Plasmopara angustiterminalis

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula obtusata

110b Fungi, Protomycetaceae: Protomyces gravidus

14/09/2016