Anaphalis, siberische edelweiss

fam. Asteraceae

1a veervormig vertakte gang, bovenop de hoofdnerf en dikke zijnerven: Liriomyza strigata

1b gang weinig of niet vertakt, niet geassocieerd met de bladnervatuur => 2

2a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf. syngenesiae

2b verpopping buiten de mijn: Phytomyza conyzae

Niet opgenomen in de tabel (waarschijnlijk ook geen mineerder): Tebenna micalis.

Anaphalis, Pearly Everlasting

fam. Asteraceae

1a pinnately branched corridor, overlying the midrib and main lateral veins: Liriomyza strigata

1b corridor little or not branched, not associated with the leaf venation => 2

2a pupation within the mine in a, usually lower-surfsce, pupal chamber: Chromatomyia cf. syngenesiae

2b pupation outside the mine: Phytomyza conyzae

Not included in the key (probably not even a miner): Tebenna micalis.

16/11/2014