Buphthalmum, koeienoog

fam. Asteraceae

1a mijn voldiep; larve met poten en gechitiniseerde kop: Digitivalva granitella

1b mijn boven- of onderzijdig; larve een poot- en koploze made => 2

1c gallen etc => 100

2a primaire blaasmijn, eventueel voorafgegaan door een gang => 3

2b gangmijn, zelden secundaire blaasmijn => 4

3a blaas voorafgegaan door een lange gang: Phytomyza kyffhusana

3b geen spoor van een begingang: Nemorimyza posticata

4a gang veervormig vertakt; de hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

4b gang niet zo vertakt, onafhankelijk van de nervatuur: Phytomyza conyzae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Uromyces junci

Buphthalmum, yellow oxeye daisy

fam. Asteraceae

1a mine full depth; larva with feet and chitinised head: Digitivalva granitella

1b mine upper- or lower-surface; larva a maggot without feet or apparent head => 2

1c galls, etc => 100

2a primary blotch, may be preceded by a corridor => 3

2b corridor, rarely a secondary blotch => 4

3a blotch preceded by a long corridor: Phytomyza kyffhusana

3b no trace of an initial corridor: Nemorimyza posticata

4a corridor pinnately branched, main branch on top of the midrib: Liriomyza strigata

4b corridor not or little branched, independent of the venation of the leaf: Phytomyza conyzae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Uromyces junci

10/12/2014