Doronicum, voorjaarszonnebloem

fam. Asteraceae

1a mijn voldiep; larve met duidelijke kop => 2

1b mijn onder- en/of bovenzijdig; larve een ogenschijnlijk koploze made => 5

1c gallen etc => 100

2a larve pootloos, lichaam transparant => 3

2b larve met duideljke poten, lichaam niet transparant => 4

3a oudere larven leven vrij, veroorzaken venstervraat: Phytosciara halterata

3b de larven mineren levenslang: Phytosciara macrotricha.

4a mijn klein; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren; larve: kop bruin: Cnephasia stephensiana

4b mijn groot; larve mineert levenslang; kop zwart: Agonopterix senecionis

5a mijn smal of breed, gepositioneerd bovenop de hoofdnerf => 6

5b vrij smalle, niet vertakte gang zonder associatie met de hoofdnerf => 7

6a brede bruinige gangmijn; primaire en secundaire vraatlijnen opvallend; meeste frass in losse korrels: Trypeta zoe

6b hoofd- en zijgangen smal, wittig; geen vraatlijnen te zien; frass in sliertjes: Liriomyza strigata

7a puparium in de mijn, meestal in een onderzijdige poppenwieg: Chromatomyia cf. syngenesiae

7b verpopping buiten de mijn; lege mijnen met een boogvormig sneetje in de epidermis => 8

8a gebergtesoort; larve: achterspiraculum met ca 19 papillen: Phytomyza aronici

8b laaglandsoort; achterspiraculum met ca 28 papillen: Phytomyza doronici

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Aphelenchoidae: Aphelenchoides ritzemabosi

104 - Diptera

104a Tephritidae: Campiglossa doronici; Tephritis arnicae

107 - roesten

107a Coleosporiaceae: Coleosporium doronici

107b Pucciniaceae: Aecidium pardalianches; arnicae-scorpioidis, clusii, doronicella, doronici, silvatica

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera fusca

Doronicum, leopard's-bane

fam. Asteraceae

1a mine full depth; larva with well recognisable head => 2

1b mine uper and/or lower-surface; larva a virtually headless maggot => 5

1c galls, etc => 100

2a larva without feet; body glassy => 3

2b larva with distinct feet; body not transparant => 4

3a older larvae live free, causing window feeding: Phytosciara halterata

3b larve mine life long: Phytosciara macrotricha.

4a mine small; older larvae live free, among spun leaves; larvaL head brown: Cnephasia stephensiana

4b mine large; larve mines life long; head black: Agonopterix senecionis

5a mine narrow or wide, positioned over the midrib => 6

5b rather narrow corridor, not associated with the midrib => 7

6a wide brownish corridor; primary and secondary feeding lines conspicuous; most frass in discrete grains: Trypeta zoe

6b corridor rather narrow, whitish; no apparent feeding lines; frass in strings: Liriomyza strigata

7a puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf. syngenesiae

7b pupation after the larva has left the mine (through a semicircular exit slit) => 8

8a mountain species; larva: rear spiraculum with c. 19 papillae: Phytomyza aronici

8b lowland species; rear spiraculum with c. 28 papillae: Phytomyza doronici

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Aphelenchoidae: Aphelenchoides ritzemabosi

104 - Diptera

104a Tephritidae: Campiglossa doronici; Tephritis arnicae

107 - rust fungi

107a Coleosporiaceae: Coleosporium doronici

107b Pucciniaceae: Aecidium pardalianches; arnicae-scorpioidis, clusii, doronicella, doronici, silvatica

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera fusca

01/12/2016