Gerbera *

fam. Asteraceae

1a verpopping in de mijn, in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf syngenesiae

1b verpopping buiten de mijn => 2

1c gallen etc => 100

2a gang veervormig vertakt; hoofd- en zijtakken bovenop hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

2b gang weinig, onregelmatig, vertakt, niet bepaald door de bladnervatuur: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne arenaria

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cichoracearum; Podosphaera xanthii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula obtusata

* In kassen kunnen nog andere, soms zeer schadelijke, mineerders optreden. Zij vallen buiten het bestek van deze site; een vrijblijvende poging tot een tabel is te vinden bij Chrysanthemum.

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza huidobrensis.

Gerbera *

fam. Asteraceae

1a pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf syngenesiae

1b pupation external => 2

1c galls, etc => 100

2a corridor pinnately branched: main and side branches on top of the midrib and side veins: Liriomyza strigata

2b corridor little, irregularly branched, not determined by the leaf venation: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne arenaria

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cichoracearum; Podosphaera xanthii

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula obtusata

* In greenhouses other, sometimes seriously damaging, miners may occur. They are outside the scope of this site. A non-committed attempt towards a key can be found under Chrysanthemum.

Not included in the key: Liriomyza huidobrensis.

21/11/2015