Helianthus, zonnebloem

fam. Asteraceae

1amijn klein, voldiep, variabel van vorm; larve een grijze rups => 2

1bmijn niet bijzonder klein, onder- of bovenzijdig; larve een witte made =>

1c gallen etc => 100

2alarve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

2bpinacula zwart: Cnephasia stephensiana

3ablaasmijn: Calycomyza humeralis

3bgangmijn => 4

4afrass in duidelijk van elkaar gescheiden korrels; verpopping in de mijn in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf. syngenesiae

4bfrass in sliertjes; de larve verlaat voor de verpopping de mijn via een halfcirkelvormige snede in de epidermis => 5

5agang veervormig vertakt; hoofd- en zijtakken bovenop de hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

5bmijn niet geassociƫerd met de bladnervatuur => 6

6amijn begint als een dicht, spoedig bruin verkleurend spiraaltje: Liriomyza eupatorii

6bmijn begint niet met een spiraaltje; meestal in kassen: Liriomyza trifolii

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera schachtii

104 - Diptera

104a Agromyzidae: Napomyza lateralis

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia helianti

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces ambrosiae, orontii; Leveillula lappae, picridis; Podosphaera xanthii

109b Peronosporaceae: Plasmopara halstedii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula helanthicola

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium solstitiale

Helianthus, sunflower, jerusalem artichoke

fam. Asteraceae

1amine full depth, small, variable in shape; larva a grey caterpillar => 2

1bmine not unusually small, upper- or lower-surface; larva a white maggot => 3

1c galls, etc => 100

2alarva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black) : Cnephasia incertana

2bpinacula black: Cnephasia stephensiana

3ablotch: Calycomyza humeralis

3bgallery => 4

4afrass in discrete grains; pupation in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf. syngenesiae

4bfrass in strings; prior to pupation the larva leaves the mine through a semicircular exit slit => 5

5agallery pinnately branched; main and side branches on top of the midrib and lateral veins: Liriomyza strigata

5bmine not associated with the venation of the leaf => 6

6amine starts as a densely wound spiral that quickly turns brown6: Liriomyza eupatorii

6bno initial spiral; mainly in greenhouses: Liriomyza trifolii

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera schachtii

104 - Diptera

104a Agromyzidae: Napomyza lateralis

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia helianti

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces ambrosiae, orontii; Leveillula lappae, picridis; Podosphaera xanthii

109b Peronosporaceae: Plasmopara halstedii

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula helanthicola

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium solstitiale

21/02/2017