Leontopodium, edelweiss

fam. Asteraceae

1a vlekmijn, hetzij langgerekt langs de bladrand, dan wel in het centrum van het blad => 2

1b gang- of blaasmijn => 3

1c gallen etc => 100

2a lintvormige vlekmijn langs de bladrand: Bucculatrix spec.*

2b normale vlekmijn in het centrum van met blad: Coleophora obviella

3a larve met borstpoten en gechitiniseerde kop => 4

3b larve een made => 5

4a de larve mineert levenslang: Scrobipalpula diffluella (?)

4b alleen de jonge larven mineren; later leven ze tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia sedana

5a veervormig vertakte gangmijn; hoofd- en zijtakken bovenop de hoofd- en zijnerven: Liriomyza strigata

5b gang verloopt onafhankelijk van de bladnervatuur => 6

6a verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf syngenesiae

6b verpopping extern: Phytomyza kyffhusana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: ? Entyloma magnusii

* Volgens Hering (1957a) zou het moeten gaan om Bucculatrix fatigatella, maar de beschrijving die hij van de mijn geeft lijkt niet bij fatigatella te passen.

Leontopodium, edelweiss

fam. Asteraceae

1a fleck mine, either long and narrow along the leaf margin, or more or less circular and in the leaf centre => 2

1b gallery or blotch => 3

1c gallen etc => 100

2a linear fleck mine: Bucculatrix spec.*

2b normal fleck mine in the centre of the leaf: Coleophora obviella

3a larva with thoracic feet and chitinised head => 4

3b lara a maggot => 5

4a the larve mines life long: Scrobipalpula diffluella (?)

4b only the young larvae mine; later they live among spun leaves: Cnephasia sedana

5a pinnately branched gallery; main and side branches on top of the midrib and side veins: Liriomyza strigata

5b gallery not determined by the leaf venation => 6

6a pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf syngenesiae

6b pupation external: Phytomyza kyffhusana

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

108 - brandschimmels

108a Entylomataceae: ? Entyloma magnusii

* According to Hering (1957a) this should be Bucculatrix fatigatella, but the description he gives of the mines does not seem to fit fatigatella.

21/12/2014