Petasites, hoefblad

fam. Asteraceae

1a mijn voldiep; larve met kop en poten => 2

1b mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 3

1c gallen etc => 100

2a mijntje niet groter dan 1 vierkante cm, vaak in aantal: Platyptilia gonodactyla*

2b mijn groter, uiteindelijk een groot deel van het blad innemend: Scrobipalpula tussilaginis

3a primaire en secundaire vraatlijnen opvallend, mijn vaak uiteindelijk blaasachtig; frass onregelmatig verspreid; larve: achterspiraculum met 3 papillen => 4

3b gangmijn zonder vraatlijnen; frass in 2 rijen; achterspiraculum met > 3 papillen => 6

4a mijn gecentreerd op een zware nerf, gangachtig tot smalle blaas: Trypeta zoe

4b mijn niet geassocieerd met een nerf, gangachtig en uitmondend in een groot blaas => 5

5a eerste deel van de mijn een haardunne, niet verbrede gang die een deel van het blad afsnijdt, waardoor dit necrotisch wordt; in het necrotische deel later een grote blaasmijn: Stemonocera cornuta

5b gang geleidelijk breder wordend, zonder een deel van het blad te ringen; uiteindelijk een slordige blaasmijn: Acidia cognata

6a larve verlaat voor de verpopping de mijn via een (bovenzijdige) boogvormige snede in de epidermis; gang geleidelijjk breder wordend: Phytomyza tussilaginis

6b puparium in de mijn; gang verandert nauwelijks van breedte => 7

7a gang bovenzijdig, grijsgroen; frass in geïsoleerde korrels: Chromatomyia cf. syngenesiae

7b gang interparenchymaal, geelgroen, zeer lang (tot 20 cm!), frass in parelsnoertjes: Phytomyza farfarae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cichoracearum; Podospaera xanthii

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

*In meer recente literatuur wordt deze soort niet als mineerder beschreven.

Niet in de tabel opgenomen: Phytomyza buhriella; Phytosciara halterata, macrotricha; Scrobipalpa pauperella; Scrobipalpopsis petasitis.

Petasites, butterbur

fam. Asteraceae

1a mine full depth; larva with feet and chitinised head => 2

1b mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 3

1c galls, etc => 100

2a mine not larger than 1 square cm, often a number in a leaf: Platyptilia gonodactyla*

2b mine larger, finally occupying a large part of the leaf: Scrobipalpula tussilaginis

3a primary and secondary feeding lines conspicuous; mine finally often blotchy; frass scattered irregularly; larva: rear spiraculum with 3 papillae => 4

3b no feeding lines visible; a definite corridor; frass in 2 rows;rear spiraculum with > 3 papillae => 6

4a corridor or narrow blotch, positioned over a thick vein: Trypeta zoe

4b corridor that opens into a large blotch, not associated with a vein => 5

5a first section of the mine is a hair-thin, not widening corridor which cuts off a section of the leaf, that thereby becomes necrotic; later a large blotch develops within the necrotic part: Stemonocera cornuta

5b corridor does not ring a part of the leaf, gradually widening into an untidy blotch: Acidia cognata

6a larva leaves the mine prior to pupation through an upper-surface semicircular exit slit; corridor gradually widening: Phytomyza tussilaginis

6b puparium in the mine; corridor not widening appreciably => 7

7a corridor upper-surface, greyish-green; frass in discrete grains: Chromatomyia cf. syngenesiae

7b corridor inter-parenchymal, yellow-green, extremely long (up to 20 cm!); frass in pearl chains: Phytomyza farfarae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cichoracearum; Podospaera xanthii

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

*In more recent literature this species is not described as a miner.

Not included in the key: Phytomyza buhriella; Phytosciara halterata, macrotricha; Scrobipalpa pauperella; Scrobipalpopsis petasitis.

10/12/2016