Reichardia*

fam. Asteraceae

1a fijn gangetje dat naar een dikke nerf loopt; vandaar daalt de larve via de bladsteel en maakt een gang in de stengelschors: Ophiomyia curvipalpis

1b mijn geheel in het blad => 2

1c gallen etc => 100

2a mijn grotendeels op of in de hoofdnerf en dikke zijnerven => 3

2b mijn geheel onafhankelijk van de nervatuur => 5

3a mijn bovenop de hoofdnerf en dikke zijnerven; frass in duidelijk draadstukjes in de gang; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

3b de larve leeft meestentijds in de holle hoofdnerf, maakt van daar uit uistapjes in de bladschijf; de larve rust in het onderste deel van de hoofdnerf; daar de meeste frass, daar vindt ook de verpopping plaats => 4

4a larve: voorspiraculum stekelvormig, steekt recht omhoog: Ophiomyia pulicaria

4b voorspiraculum breed, gebogen: Ophiomyia beckeri

5a blaasmijn: Liriomyza sonchi

5b gangmijn => 6

6a mijn begint met een opvallend lang onderzijdig deel, daarna bovenzijdig; verpopping buiten de mijn: Phytomyza marginella

6b mijn normaal van lengte, meestal geheel bovenzijdig; verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia syngenesiae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Jaapiella reichardiae

* = Picridium.

Reichardia *

fam. Asteraceae

1a fine gallery that ends upon a thick vein; from there the larva descends through the petiole, to make a gallery mine in the bark of the stem: Ophiomyia curvipalpis

1b mine entirely within the leaf => 2

1c galls, etc => 100

2a mine for most of its length within or on top of the midrib and main lateral veins => 3

2b mine independent of the leaf venation => 5

3a mine a gallery on top of the midrib and thick side veins; frass in distinct thread fragments; pupation external: Liriomyza strigata

3b the larva spends most of its time within the hollow midrib, from there making short excursions into the leaf disk; the larva rests in the very base of the midrib; there most of the frass is concentrated, and there also pupation takes place => 4

4a larva: front spiraculum spine-like, erect: Ophiomyia pulicaria

4b front spiraculum broad, bent: Ophiomyia beckeri

5a blotch mine: Liriomyza sonchi

5b gallery => 6

6a first section of the gallery exceptionally long and lower-surface, final part upper-surface; pupation external: Phytomyza marginella

6b mine not unusually long, generally upper-surface; pupation internal, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia syngenesiae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Jaapiella reichardiae

* = Picridium.

24/12/2014