Rudbeckia

fam. Asteraceae

1a verscheidene, kleine, rondachtige, voldiepe mijntjes in een blad; larven met gechitiniseerde kop: Phytosciara macrotricha

1b een enkele, boven- of onderzijdige, gangmijn van enkele cm lang; larve een made => 2

1c gallen etc => 100

2a gang veervormig vertakt, hoofd- en zijtakken bovenop hoofd- en zijnerven; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

2b gang weinig en onregelmatig vertakt; verpopping in de mijn, en een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf syngenesiae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces ambrosiae

Rudbeckia, coneflower, blackeyed susan

fam. Asteraceae

1a several small, roundish, full depth, mines in a leaf; larva with chitinised head: Phytosciara macrotricha

1b a single, upper- or lower-surface corridor of several cm length; larva a maggot => 2

1c galls, etc => 100

2a corridor pinnately branched, main and side branches on top of midrib and side veins; pupation outside the mine: Liriomyza strigata

2b corridor little, irregularly, branched; pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf syngenesiae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces ambrosiae

23/11/2015