Saussurea

fam. Asteraceae

1a vlekmijn; larve in een transportabele zak: Coleophora paripennella

1b gallen etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria sausureae

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura sausureae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia rupestris, saussureae-alpinae, vaginatae

108 - brandschimmels

108a Glomosporiaceae: Thecaphora trailii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces montagnei; Leveillula lappae

109b Peronosporaceae: Plasmopara saussureae

Saussurea, saw-wort

fam. Asteraceae

1a flekc mine; larva in a transportable case: Coleophora paripennella

1b galls, etc => 100

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria sausureae

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura sausureae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia rupestris, saussureae-alpinae, vaginatae

108 - smut fungi

108a Glomosporiaceae: Thecaphora trailii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces montagnei; Leveillula lappae

109b Peronosporaceae: Plasmopara saussureae

08/02/2017