Scorzonera *, schorseneer

fam. Asteraceae

1a bovenzijdige blaasmijn, < 1 cm; lijkt van boven een rode wrat: Cystiphora scorzonerae

1b mijn anders => 2

1c gallen etc. => 100

2a klein, voldiep mijntje, van onbepaalde vorm; de larve, met borstpoten en gechitiniseerde kop, verlaat spoedig de mijn en leeft daarna vrij tssen samengesponnen bladeren => 3

2b mijn veel groter; de larve, een made, mineert levenslang => 4

3a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart: Cnephasia stephensiana

4a mijn bovenop de hoofdnerf, naar de bladtop toe blaasachtig verwijd, met zijdelingse uitlopers: Liriomyza tragopogonis

4b mijn onafhankelijk van de hoofdnerf => 5

5a mijn tot het eind toe een gang; verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige poppenwieg: Chromatomyia cf syngenesiae

5b mijn tegen het einde blaasachtig verwijd; verpopping buiten de mijn: Liriomyza scorzonerae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

106 - Hymenoptera

106a Cynipidae: Aulacidea abdominalis, scorzonerae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia jackyana, Puccinia scorzonerae

108 - brandschimmels

108a Microbotryaceae: Microbotryum scorzonerae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cichoracearum, orontii; Leveillula picridis

109b Peronosporaceae: Novotelnova scorzonerae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula obtusata

* Incl. Arachnospermum. Zie ook Podospermum, dat wel wordt opgevat als een subgenus van Scorzonera.

Scorzonera, viper's grass

fam. Asteraceae

1a upper-surface blotch, < 1 cm; resembles a red wart, when seen from above: Cystiphora scorzonerae

1b mine different => 2

1c galls, etc. => 100

2a full depth, small mine of ill-defined shape; the larva, with thoracic feet and chitinised head, soon leaves the mine and continues feeding among spun leaves => 3

2b mine much larger; the larva, a maggot, mines all its life => 4

3a larva: pinacula colourless (although the base of the setae is black): Cnephasia incertana

3b pinacula black: Cnephasia stephensiana

4a mine on top of the midrib, widened to a blotch towards the leaf tip, with side branches: Liriomyza tragopogonis

4b mind indepentent of the midrib => 5

5a mine a corridor till the end; pupation within the mine in a, generally lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf syngenesiae

5b mine widened to a blotch in the end; pupation outside the mine: Liriomyza scorzonerae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

106 - Hymenoptera

106a Cynipidae: Aulacidea abdominalis, scorzonerae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia jackyana, Puccinia scorzonerae

108 - smut fungi

108a Microbotryaceae: Microbotryum scorzonerae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cichoracearum, orontii; Leveillula picridis

109b Peronosporaceae: Novotelnova scorzonerae

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Pustula obtusata

* Incl. Arachnospermum. See also Podospermum, often taken as a subgenus of Sccorzonera.

31/07/2016