Solidago, guldenroede

fam. Asteraceae

1a mijn gecentreerd op de hoofdnerf => 2

1b mijn niet gecentreerd op de hoofdnerf => 4

1c gallen etc => 100

2a larve leeft in de hoofdnerf, maakt vandaar uit voldiepe gangen en blazen in de bladschijf: Orthochaetes setiger

2b mijn niet in maar op de hoofdnerf, boven- en/of onderzijdig => 3

3a mijn een veervormigvertakte, vrij slanke, gang; larve: kopskelet van het Agromyzidae-type: Liriomyza strigata

3b hoofdas van de mijn uiteindelijk bijna blaasvormig, zijarmen lobbig; larve: kopskelet van het Tephritidae-type: Cornutrypeta spinifrons

4a primaire blaasmijn => 5

4b gangmijn (eventueel secundare blaasmijn) => 6

5a primaire en secundaire vraatlijnen opvallend: Nemorimyza posticata

5b primaire en secundaire vraatlijnen ontbreken: Calycomyza solidaginis

6a gang zeer lang en smal; puparium in de mijn: Ophiomyia maura

6b gang korter en niet zo smal; larve verlaat voor de verpopping via een boogsnede in de epidermis => 7

7a larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza pusilla

7b achterspiraculum met 9 of meer papillen => 8

8a mijn 6-9 cm lang, boogsnede meestal in de bovenepidermis: Phytomyza solidaginis

8b mijn 10-12 cm lang, boogsnede altijd in onderepidermis: Phytomyza virgaureae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura virgaeaureae

104b Tephritidae: Campiglossa grandinata, loewiana, solidaginis

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Pemphigus trehernei; Uroleucon solidaginis

107 - roesten

107a Coleosporiaceae: Coleosporium asterum

107b Pucciniaceae: Puccinia eriophori-alpini, virgae-aureae; Uromyces sommerfeltii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces asterum var. solidaginis; Podosphaera erigerontis-canadensis

109b Peronosporaceae: Bremia lactucae; Plasmopara solidaginis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110a Fungi, Venturiales: Fusicladium virgaurea

110v Lepidoptera, Tortricidae: Eucosma aspidiscana

Solidago, golden-rod

fam. Asteraceae

1a mine centered upoon the midrib => 2

1b mine independent of the midrib => 4

1c galls, etc => 100

2a larva lives in the midrib, making from there full depth corridors and blotches into the leaf: Orthochaetes setiger

2b mine not in, but upon the midrib, upper- or lower-surface => 3

3a mine a pinnately branched corridor, rather slender; larva: cephalic skeleton of the Agromyzidae-type: Liriomyza strigata

3b main branch of the mine in the end almost a blotch, with lobed branches; cephalic skeleton of the Tephritidae-type: Cornutrypeta spinifrons

4a primary blotch => 5

4b corridor (possibly a secondary blotch) => 6

5a primary and secondary feeding lines very conspicuous: Nemorimyza posticata

5b no primary and secondary feeding lines apparent: Calycomyza solidaginis

6a corridor very long and narrow; puparium formed in the mine: Ophiomyia maura

6b corridor not extremely long and narrow; prior to pupation the larve leaves the mine through a semicircular exit slit => 7

7a larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza pusilla

7b rear spiraculum with 9 or more papillae => 8

8a mine 6-9 cm long, exit slit usually in upper epidermis: Phytomyza solidaginis

8b mine 10-12 cm long, exit slit always in lower epidermis: Phytomyza virgaureae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura virgaeaureae

104b Tephritidae: Campiglossa grandinata, loewiana, solidaginis

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Pemphigus trehernei; Uroleucon solidaginis

107 - rust fungi

107a Coleosporiaceae: Coleosporium asterum

107b Pucciniaceae: Puccinia eriophori-alpini, virgae-aureae; Uromyces sommerfeltii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces asterum var. solidaginis; Podosphaera erigerontis-canadensis

109b Peronosporaceae: Bremia lactucae; Plasmopara solidaginis

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110a Fungi, Venturiales: Fusicladium virgaurea

110c Lepidoptera, Tortricidae: Eucosma aspidiscana