Zinnia

fam. Asteraceae

1a mijn klein, van onbepaalde vorm; larve met herkenbare kop en borstpoten; oudere larve leeft vrij tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

1b mijn niet bijzonder klein, blaas of gang; larve, een made, mineert levenslang => 2

1c gallen etc => 100

2a blaasmijn: Calycomyza humeralis

2b gangmijn => 3

3a verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia cf syngenesiae

3b verpopping buiten de mijn => 4

4a gang veervormig vertakt, hoofd- en zijtakken boven midden- en zijnerven: Liriomyza strigata

4b gang loopt onafhankelijk van de nervatuur door het blad: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces ambrosiae, spadiceus

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Zinnia

fam. Asteraceae

1a mine small, of indefinite shape; larva with recognisable head and thoracic feet; older larva lives free, among spun leaves: Cnephasia incertana

1b mine not unusually small, a definite corridor or blotch; larva, a maggot, mines all its life => 2

1c galls, etc => 100

2a blotch: Calycomyza humeralis

2b corridor => 3

3a pupation in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia cf syngenesiae

3b pupation external => 4

4a corridor pinnately branched, main and side branches on top of midrib and side veins: Liriomyza strigata

4b corridor winds through the leaf without regard to the venation: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces ambrosiae, spadiceus

Not included in the key: Liriomyza trifolii.

23/11/2015