Lithospermum, parelzaad

fam. Boraginaceae

1a vlekmijn: Coleophora pennella

1b gang- of blaasmijn =>2

1c gallen etc => 100

2a mijn tenminste deels voldiep, in doorzicht wittig; larve met poten en gechitiniseerde kop => 3

2b mijn onder- of bovenzijdig, in doorzicht bleekgroen; larve een made => 4

3a mijn zeer klein, onregelmatig van vorm; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen blad: Cnephasia incertana

3b mijn een grote blaas; leven mineren levenslang: Dialectica imperialella

4a gangmijn van begin tot eind: Chromatomyia horticola

4b mijn uiteindelijk een blaas => 5

5a larve: kopskelet met 2 naar achteren gerichte armen => 6

5b kopskelet met 3 naar achteren gerichte armen => 7

6a verscheidene larven in een mijn: Phytomyza medicaginis

6b larve solitair: Phytomyza lithospermi

7a secundaire vraatlijnen duidelijk; frass in de blaas min of meer netvormig: Agromyza abiens

7b secundaire vraatlijnen onduidelijk; frass in de blaas niet netvormig: Agromyza lithospermi

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura lithospermi

105 - Hemiptera

105a Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia cerinthes-agropyrina, ? recondita

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cynoglossi

109b Peronosporaceae: Peronospora lithospermi

Lithospermum, gromwell

fam. Boraginaceae

1a fleck mine: Coleophora pennella

1b corridor or blotch =>2

1c galls, etc => 100

2a mine at least partly full depth, whitish in transparancy; larva with feet and chitinised head => 3

2b mine upper- or lower-surface, greenish in transparancy; larva a maggot => 4

3a mine very small, irregulary in shape; older larvae live free among spun leaves: Cnephasia incertana

3b mine a large blotch; larvae mine all their life: Dialectica imperialella

4a corridor from start to end: Chromatomyia horticola

4b mine eventually a blotch => 5

4a larva: cephalic skeleton with 2 arms directed backwards => 6

4b cephalic skeleton with 3 arms directed backwards => 7

6a larvae communal: Phytomyza medicaginis

6b larva solitary: Phytomyza lithospermi

7a secondary feeding lines conspicuous; in the blotch the frass more or less reticulate: Agromyza abiens

7b secondary feeding lines inconspicuous; in the blotch the frass not reticulate: Agromyza lithospermi

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura lithospermi

105 - Hemiptera

105a Asterolecaniidae: Planchonia arabidis

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia cerinthes-agropyrina, ? recondita

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cynoglossi

109b Peronosporaceae: Peronospora lithospermi

14/03/2017