Pulmonaria, longkruid

fam. Boraginaceae

1a vlekmijn: Coleophora pennella

1b tenminste plaatselijk voldiepe blaasmijn; larve met poten en gechitineerde kop: Dialectica imperialella

1c mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 2

1d gallen etc => 100

2a gangmijn van begin tot einde; puparium in de mijn; frass in geïsoleerde korrels: Chromatomyia horticola

2b uiteindelijk een blaasmijn; mijn bovenzijdig; verpopping gewoonlijk buiten de mijn; frass ten dele in draadstukjes => 3

3a larve: mandibel met 2 tanden, alternerend (van opzij schijnbaar dus 4 tanden); mijn gemeenschappelijk, van meet af aan 5-10 mm breed: Agromyza ferruginosa

3b mandibel met 2 tanden, niet alternerend; mijn aanvankelijk individueel, begint met een nauw begingangetje (later kan de begingang overlopen worden, en meestal versmelten verscheidene blazen tot een groot geheel): Agromyza abiens

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aulacorthum langei

105a Tingidae: Dictyla echii, humuli

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia arnaudii, symphyti-bromorum

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cynoglossi

109b Peronosporaceae: Peronospora omphalodis, pulmonariae

Pulmonaria, lungwort

fam. Boraginaceae

1a fleck mine: Coleophora pennella

1b blotch, at least locally full depth; larva with feet and chitinised head: Dialectica imperialella

1c mine upper- or lower-surface; larva a maggot => 2

1d galls, etc => 100

2a corridor from start to end; puparium in the mine; frass in discrete grains: Chromatomyia horticola

2b eventually an upper-surface blotch; pupation usually after the mine has been vacated; frass partly in thread fragments => 3

3a larva: mandible with 2 alternating teeth (seen from aside seemingly 4!); mine communal, 5-10 mm wide at its very beginning: Agromyza ferruginosa

3b larve: mandible with 2 not alternating teeth; mine initially individual, starting with a 1-maggot corridor (that will be overrun later); usually several young mines coalesce, forming one large communal mine: Agromyza abiens

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aulacorthum langei

105a Tingidae: Dictyla echii, humuli

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia arnaudii, symphyti-bromorum

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Golovinomyces cynoglossi

109b Peronosporaceae: Peronospora omphalodis, pulmonariae