Aethionema, steenkers

fam. Brassicaceae

1a mijn voldiep, transparant; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn boven- of onderzijdig, groenig op doorzicht; larve een made => 4

1c gallen etc. => 100

2a frass in korreltjes; larve met buikpoten; oudere larven leven vrij: Plutella xylostella

2b frass tenminste deels in draadstukjes; larve zonder buikpoten; larve blijft tot kort voor de verpopping in mijn => 3

3a larve met borstpoten; gangmijn, overgaand in blaasmijn: Phyllotreta nemorum

3b larve geheel pootloos; gangmijn, hoogstens zwak verbreed, vaak vertakt: Ceutorrhynchus minutus

4a gangmijn, eventueel deels een secundaire blaasmijn => 5

4b het laatste deel van de mijn is een primaire blaasmijn, min of meer georienteerd op de hoofdnerf => 6

5a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in verspreide korrels; mijn vormt vijwel nooit een secundaire blaasmijn: Chromatomyia horticola

5b verpopping buiten de mijn; frass deels in parelsnoertjes; laatste deel van de mijn meestaal een secundaire blaas: Liriomyza bryoniae

6a frass in korrels en draadstukjes; larven in mei-juni: Liriomyza xanthocera

6b frass poederig, in groene wolken; larven van mei tot october: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

110 - andere veroorzakers

110c Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Aethionema, stonecress

fam. Brassicaceae

1a mine full depth, transparant; larva with chitinised head => 2

1b mine upper- or lower-surface, greenish when lighted from behind; larva a maggot => 4

1c galls, etc. => 100

2a frass in grains; larva with prolegs; older larvae live free: Plutella xylostella

2b frass, at least partly in thread fragments; larvae remain in the mine till just before pupation => 3

3a larva with thoracal feet; corridor mine, widening into a blotch: Phyllotreta nemorum

3b larva without thoracal feet; corridor, often branched, only weakly widened: Ceutorrhynchus minutus

4a corridor or (partly) a secondary blotch => 5

4b final section of the mine a primary blotch, more or less oriented on the midrib => 6

5a pupation witin the mine in a, generally lower-surface, pupal chamber; frass in dispersed grains; never a secondary blotch: Chromatomyia horticola

5b pupation outside the mine; frass partly in pearl chains; final section of the mine usually a secondary blotch: Liriomyza bryoniae

6a frass in grains and thread fragments; larvae in May-June: Liriomyza xanthocera

6b frass powdery, in green clouds; larvae from May till October: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

110 - other causers

110c Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

04/10/2015