Alliaria, look zonder look

fam. Brassicaceae

1a gangmijn, die verdwijnt in de hoofdnerf => 2

1b gang of blaas, niet eindigend op de hoofdnerf => 3

1c gallen etc => 100

2a larve een made: Phytomyza rufipes

2b larve met gechitiniseerde kop: Ceutorhynchus pallidactylus

3a mijn voldiep; larve met een gechitiniseerde kop => 4

3b mijn boven- en/of onderzijdig; larve een koploze made => 6

4a miniem gang- of blaasmijntje, < 5 mm: Plutella xylostella

4b blaasmijn, zonder begingang, met een groen centrum: Xenostrongylus lateralis

4c gang, > 10 mm => 5

5a larve pootloos; mijn een slordige gang: Ceutorhynchus minutus

5b larve met borstpoten; laatste deel van de mijn blaasachtig verwijd: Phyllotreta nemorum

6a mijn grotendeels een brede gang of slanke blaas, bovenop de hoofdnerf => 7

6b mijn niet geassocieerd met de hoofdnerf => 8

7a onregelmatige blaas op de hoofdnerf met weinig, korte, uitlopers zonder duidelijke richting; frass in korte draadstukjes: Liriomyza xanthocera

7b brede gang op de hoofdnerf, vandaar lange uitlopers schuin naar voren; frass in lange draadstukken: Liriomyza strigata

8a laatste deel van de mijn een primaire blaas => 9

8b mijn over de hele lengte een gang, eventueel een secundaire blaas => 10

9a frass in draadstukjes; mijnen in mei-juni; larve: achterspiraculum met 3 duidelijke papillen: Liriomyza xanthocera

9b frasskorrels uiterst fijn, in groene wolkjes bijeen; mijnen in mei-october; achterspiraculum ogenschijnlijk met 1 spitse papil: Scaptomyza flava

10a puparium in de mijn: Chromatomyia horticola

10b larve verlaat voor de verpopping de mijn via een boogsnede: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Lipaphis alliariae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora niessliana

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b "Fungi", Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Alliaria, hedge garlic

fam. Brassicaceae

1a corridor, vanishing into the midrib => 2

1b corridor or blotch, not ending in the midrib => 3

1c galls, etc => 100

2a larva a maggot: Phytomyza rufipes

2b larva with sclerotised head: Ceutorhynchus pallidactylus

3a mine full depth; larva with chitinised head => 4

3b mine upper- or lower-surface; larva a headless maggot => 6

4a tiny corridor or blotch, < 5 mm: Plutella xylostella

4b blotch, not preceded by a corridor, with a green centre: Xenostrongylus lateralis

4c corridor, > 10 mm => 5

5a larva without feet; mine an untidy corridor: Ceutorhynchus minutus

5b larva with thoracal feet; latest part of the mine blotchy: Phyllotreta nemorum

6a mine largely a broad corridor or elongated blotch, positioned over the midrib => 7

6b mine not associated with the midrib => 8

7a irregular blotch over the midrib, with few, short side branches without apparent direction; frass in short thread fragments: Liriomyza xanthocera

7b broad corridor over the midrib, its more numerous side branches positioned over the main lateral veins; frass in longer pearl chains: Liriomyza strigata

8a final part of the mine blotchy => 9

8b mine a corridor throughout => 10

9a frass in thread fragments; mines in May-June; larva: rear spiraculum with 3 clear papillae: Liriomyza xanthocera

9b frass in extremely fine grains, concentrated in greenish-black clouds; mines in May-October; rear spiraculum seemingly with 1 pointed papilla: Scaptomyza flava

10a puparium in the mine: Chromatomyia horticola

10b prior to pupation the larva leaves the mine through a semicircular exit slit: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Aulacobaris coerulescens; Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus, sulcicollis.

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Lipaphis alliariae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora niessliana

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b "Fungi", Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

17/01/2017