Aubrieta, aubretia

fam. Brassicaceae

1a frass poederfijn, in zwartgroene wolken, vaak pas zichtbaar na openen van de mijn; larve een made: Scaptomyza flava

1b frass anders, grover; larve met duidelijke kop => 2

1c gallen etc => 100

2a frass in korrels; larve, met borstpoten, mineert maar kort, leeft later vrij onder het blad: Plutella xylostella

2b frass deels in sliertjes; larve, pootloos, mineert levenslang: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera schachtii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera drabae

109b Peronosporaceae: Peronospora aubrietae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Aubrieta, aubretia

fam. Brassicaceae

1a frass powdery, in blackish-green clouds, often only visible in the opened mine; larva a maggot: Scaptomyza flava

1b frass coarser; larva with distinct head => 2

1c galls, etc => 100

2a frass in grains; the larva, with thoracic feet, mines only briefly; older larvae live free under a leaf: Plutella xylostella

2b frass partly in strings; larva, without feet, mines all its life: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Heterodera schachtii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera drabae

109b Peronosporaceae: Peronospora aubrietae

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

21/02/2017