Aurinia

fam. Brassicaceae

1a mijn voldiep; larve met gechitniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 3

1c vlekmijn; opening onregelmatig en relatief groot: Apterona helicoidella

1d gallen etc => 100

2a klein blaasmijntje; larve met buikpoten; oudere larve leeft vrij: Plutella xylostella

2b onregelmatig gangmijntje; larve, zonder buikpoten, mineert levenslang: Ceutorhynchus minutus

3a blaasmijn: Phytomyza alyssi

3b gangmijn => 4

4a gang veervormig vertakt, bovenop hoofd- en zijnerven; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

4b gang niet zo vertakt, niet geassocieerd met de nervatuur; verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura auriniae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora galligena

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Aurinia saxatilis is in het verleden ook ondergebracht in de geslachten Aethionema en Alyssum. Kijk daar, als bovenstaande tabel geen resultaat geeft.

Aurinia, basket of gold

fam. Brassicaceae

1a mine full depth; larva wiyh chitinised head => 2

1b mine lower- or upper-surface; larva a magot => 3

1c fleck mine; opening irregular and relatively large: Apterona helicoidella

1d galls, etc => 100

2a small blotch mine; larva with prolegs; older larva lives free: Plutella xylostella

2b irregular corridor; larva, without prolegs, mines all its life: Ceutorhynchus minutus

3a blotch: Phytomyza alyssi

3b corridor => 4

4a corridor pinnately branched, branches overlying midrib and side veins; pupation outside the mine: Liriomyza strigata

4b corridor not pinnate, not associated with leaf venation; pupation within the mine in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Dasineura auriniae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Hyaloperonospora galligena

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Aurinia saxatilis has in the past been placed in the genera Aethionema and Alyssum. Have a try there, if the key above does not lead to a result.

05/02/2017