Bunias, hardvrucht

fam. Brassicaceae

1a mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig (kleine stukjes soms voldiep); larve een made => 4

1c gallen etc => 100

2a blaasmijntje, < 1 cm; oudere larven leven vrij: Plutella xylostella

2b mijn > 1 cm, eventueel gangachtig; larve tot de verpopping in de mijn => 3

3a larve pootloos; mijn een slordige gang: Ceutorhynchus minutus

3b larve met borstpoten; laatste deel van de mijn blaasachtig verwijd: Phyllotreta nemorum

4a gangmijn van begin tot eind => 5

4b onregelmatige blaasmijn, voorafgegaan door een smal gangetje (eventueel overlopen) => 7

5a brede gang bovenop de hoofdnerf; veervormig vertakt: Liriomyza strigata

5b mijn weinig vertakt, niet veervomig, zonder binding met hoofdnerf => 6

6a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in discrete korrels: Chromatomyia horticola

6b larve verlaat voor de verpopping de mijn via een halfronde snede; frass in draadstukjes: Liriomyza brassicae

7a frass in draadstukjes; mijn in mei-juni: Liriomyza xanthocera

7b frass poederfijn, in zwart-groene wolken; mijn in mei-october: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus, leprieuri

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Peronospora buniadis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Bunias

fam. Brassicaceae

1a mine full depth; larva with chitinised head => 2

1b mine upper- or lower-surface (small patches sometimes full depth); larva a maggot => 4

1c galls, etc => 100

2a smll blotch, < 1 cm; older larvae live free: Plutella xylostella

2b mine > 1 cm, corridor or blotch; larva remains in the mine until pupation => 3

3a larva without feet; mine an untidy corridor: Ceutorhynchus minutus

3b larva with thoracal feet; a corridor that in the ends widens to a blotch: Phyllotreta nemorum

4a corridor from start to end => 5

4b irregular blotch, preceded buy a narrow corridor (may be overrun by the blotch) => 7

5a broad, pinnately branched corridor, its main branch overlying the midrib: Liriomyza strigata

5b corridor litle branched, not pinnnate, not associated with the midrib => 6

6a puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber; frass in discrete grains: Chromatomyia horticola

6b prior to pupation the mine is vacated through a semicircular exit slit; frass in thread fragments: Liriomyza brassicae

7a frass in thread fragments; mine in May-June: Liriomyza xanthocera

7b frass powdery, in blackish-green clouds; mine in May-October: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus, leprieuri

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Peronospora buniadis

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

26/10/2015