Cakile, zeeraket

fam. Brassicaceae

1a larve met gechitiniseerde kop; mijn meestal voldiep => 2

1b larve een made; mijn onder- en/of bovenzijdig => 5

1c gallen etc => 100

2a mijn tamelijk ondoorzichtig, niet beperkt tot de bladeren: Psylliodes marcidus

2b mijn zeer transparant, alleen in de bladeren => 3

3a mijn klein, < 1 cm; frass in losse korrels; larve met buik- en borstpoten, leeft later vrij => 4

3b mijn > 1 cm, frass verkleefd, larve pootloos: Ceutorhynchus minutus

4a de vrijlevende larve leeft tussen samengesponnen bladeren: Cnephasia incertana

4b de vrijlevende larve leeft onder het blad: Plutella xylostella

5a gangmijn van begin tot eind => 6

5b mijn uiteindelijk sterk blaaschtig verbreed => 7

6a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in losse korrels: Chromatomyia horticola

6b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes: Liriomyza brassicae

7a frass in zwarte korrels of snoertjes; larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza xanthocera

7b frass poederfijn, in zwartgroene wolken; achterspiraculum tot een punt uitgetrokken, ogenschijnlijk één papil: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus; Melanobaris laticollis

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Peronospora cakiles

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

Cakile, sea rocket

fam. Brassicaceae

1a larva with chitinised head; mine usually full depth => 2

1b larva a maggot; mine upper- and/or lower-surface => 5

1c galls, etc => 100

2a mine rather opaque, not limited to the leaves: Psylliodes marcidus

2b mine very transparant, limited to the leaves => 3

3a mine small, < 1 cm; frass in discrete grains; larva, with abdominal and thoracal feet, later lives free => 4

3b mine > 1 cm, frass lumpy; larva without feet: Ceutorhynchus minutus

4a the free living larve among spun leaves: Cnephasia incertana

4b the free living larva under the leaves: Plutella xylostella

5a corridor from start to end => 6

5b mine in the end widened, blotch-like => 7

6a pupation within the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber; frass in discrete grains: Chromatomyia horticola

6b pupation outside the mine; frass in strings: Liriomyza brassicae

7a frass in black granules; larva: rear spiraculum with 3 papillae: Liriomyza xanthocera

7b frass powdery, in blackish green clouds; rear spiraculum drawn into a point, virtually a single papilla: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus; Melanobaris laticollis

104 - Diptera

104a Cecidomyiidae: Contarinia nasturtii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Peronospora cakiles

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

26/10/2015