Calepina, kalkraket

fam. Brassicaceae

1a mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig (kleine stukjes soms voldiep); larve een made => 4

1c gallen etc => 100

2a klein blaasmijntje, < 1 cm; oudere larven leven vrij: Plutella xylostella

2b mijn > 1 cm, eventueel gangachtig; larve tot de verpopping in de mijn => 3

3a larve pootloos; mijn een slordige gang: Ceutorhynchus minutus

3b larve met borstpoten; laatste deel van de mijn blaasachtig verwijd: Phyllotreta nemorum

4a gangmijn van begin tot eind => 5

4b onregelmatige blaasmijn, voorafgegaan door dun gangetje (kan later overlopen zijn) => 6

5a brede gang bovenop de hoofdnerf; veervormig vertakt; frass in sliertjes: Liriomyza strigata

5b mijn weinig vertakt, niet veervomig, zonder binding met hoofdnerf; frass in discrete korrels: Chromatomyia horticola

6a frass in draadstukjes; mijn in mei-juni: Liriomyza xanthocera

6b frass poederfijn, in zwart-groene wolken; mijn in mei-october: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Peronosporaceae: Peronospora calepinae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Calepina

fam. Brassicaceae

1a mine full depth; larva with chitinised head => 2

1b mine upper- or lower-surface (sometimes full depth in places); larva a maggot => 4

1c galls, etc => 100

2a small blotch, < 1 cm; older larvae live free: Plutella xylostella

2b mine > 1 cm, corridor or blotch; larvae remains in the mine till pupation => 3

3a larva without feet; mine an untidy corridor: Ceutorhynchus minutus

3b larva with thoracal feet; a corridor, ending blotchy: Phyllotreta nemorum

4a corridor from start to end => 5

4b irregular blotch, prededed by a narrow corridor (may be overrun later) => 6

5a broad, pinnately branched corridor, main branch overlying the midrib; frass in strings: Liriomyza strigata

5b corridor little branched, not pinnate, not associated with the midrib; frass in discrete grains: Chromatomyia horticola

6a frass in thread fragments; mine in May-June: Liriomyza xanthocera

6b frass powdery, in blackish-green clouds; mine in May-October: Scaptomyza flava

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis, chalibaeus

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae

109 - powdery and downy mildews

109a Peronosporaceae: Peronospora calepinae

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

30/07/2016