Conringia, witte steenraket

fam. Brassicaceae

1a korte gang die begint of eindigt op de hoofdnerf of een zijnerf => 2

1b mijn anders => 3

1c gallen etc => 100

2a larve een made; de gang begint op het blad, vandaar boort de larve zich in een zijnerf, vandaar weer in de hoofdnerf: Phytomyza rufipes

2b larve met duidelijke kop; de larve boort in de hoofdnerf, gaat vandaar de stengel binnen. Vanuit de hoofdnerf worden soms korte excursies gemaakt in de bladschijf: Ceutorhynchus pallidactylus

3a larve een made => 4

3b larve met goed herkenbare kop => 7

4a gangijn van begin tot eind => 5

4b mijn uiteindelijk een grote onregelmatige blaas => 6

5a gang veervormig vertakt, bovenop hoofd- en zijnerven; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

5b gang niet veervormig, niet geassociƫerd met de nervatuur; verpopping intern, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

6a frass in zwarte sliertjes: Liriomyza xanthocera

6b frass poederfijn, in groene wolken, vaak pas te zien na openen van de mijn: Scaptomyza flava

7a larven met buikpoten; ze mineren maar kort, leven daarna vrij aan de onderzijde van het blad: Plutella xylostella

7b de larven, zonder buikpoten, mineren levenslang => 8

8a larve met borstpoten: Phyllotreta nemorum

8b larve pootloos: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis

109 - echte en valse meeldauwen

109a Peronosporaceae: Peronospora conringiae

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Conringia, hare's ear mustard

fam. Brassicaceae

1a short gallery, that either ends of begins on the midrib or a thick side vein => 2

1b mine different => 3

1c galls, etc => 100

2a larva a maggot; the corridor begins on the leaf; then the larva enters a side vein, from there goes into the midrib: Phytomyza rufipes

2b larva with well recognisable head; the larva bores in the midrib, from there enters the stem. Occasionally short excursion are made from the midrib into the blade: Ceutorhynchus pallidactylus

3a larva a maggot => 4

3b larva with well recognisable head => 7

4a mine a gallery from start to end => 5

4b mine eventually a large irregular blotch => 6

5a gallery pinnately branched, lying on top of the midrib and side veins; pupation external: Liriomyza strigata

5b gallery not pinnate, not associated with the venation; pupation internal, in a, generally lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

6a frass in black strings: Liriomyza xanthocera

6b frass powdery, in green clouds, often visible only after opening the mine: Scaptomyza flava

7a larvae with prolegs; they mine only briefly, then continue living free under the leaf: Plutella xylostella

7b the larvae, without prolegs, mine all their life => 8

8a larva with thoracic legs: Phyllotreta nemorum

8b no thoracic legs: Ceutorhynchus minutus

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Ceutorhynchus assimilis

109 - powdery and downy mildews

109a Peronosporaceae: Peronospora conringiae

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

24/08/2015