Diplotaxis, zandkool

fam. Brassicaceae

1a mijn begint of eindigt in stengel, bladsteel of hoofdnerf => 2

1b mijn hoogstens op de hoofdnerf, of vrij in de bladschijf => 4

1c gallen etc. => 100

2a gangmijn, die verdwijnt in een dikke nerf: Phytomyza rufipes

2b smal gangmijntje (later soms overlopen) dat overgaat in een blaasachtige mijn op, deels ook in, de hoofdnerf => 3

3a frass in draadstukjes; mijn in mei-juni: Liriomyza xanthocera

3b frass poederfijn, in zwart-groene wolken; mijn in mei-october: Scaptomyza flava

4a mijn tenminste grotendeels voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 5

4b mijn onder- en/of bovenzijdig (kleine stukjes soms voldiep); larve een made => 10

5a klein blaasmijntje, < 1 cm; oudere larven leven vrij => 6

5b mijn > 1 cm, eventueel gangachtig => 8

6a oudere larven leven aan de onderzijde van het blad: Plutella xylostella

6b oudere larven leven tussen samengesponnen bladeren => 7

7a larve met roodbruine lengtelijnen: Hellula undalis

7b geen lengtelijnen: Cnephasia asseclana

8a larve pootloos; mijn een slordige gang: Ceutorhynchus minutus

8b larve met borstpoten; laatste deel van de mijn blaasachtig verwijd => 9

9a blaasje min of meer rond met een groen centrum; soort uit Maideira en de Selvagens: Xenostrongylus histrio

9b blaasje slordig, langerekt, zonder groen centrum; gewone soort uit heel Europa: Phyllotreta nemorum

10a gangmijn van begin tot eind => 11

10b onregelmatige blaasmijn, voorafgegaan door dun gangetje (kan overlopen zijn) => 3

11a brede gang op de hoofdnerf; veervormig vertakt; verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes: Liriomyza strigata

11b mijn weinig vertakt, niet veervomig, zonder binding met hoofdnerf => 12

12a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in discrete korrels: Chromatomyia horticola

12b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes: Liriomyza brassicae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Peronospora diplotaxidis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

Diplotaxis, wall rocket

fam. Brassicaceae

1a mine either ends, or begins, in the stem, petiole or midrib => 2

1b mine at most on the midrib, or free in the leaf blade => 4

1c galls, etc. => 100

2a corridor that vanishes in a thick vein: Phytomyza rufipes

2b narrow corridor (sometimes overrun later), widening into an irregular blotch on, partly also within, the midrib => 3

3a frass in thread fragments; mines in May-June: Liriomyza xanthocera

3b frass powdery, in blackish-green clouds; mines in May-October: Scaptomyza flava

4a mine, at least largely, full depth; larva with chitinised head => 5

4b mine upper- and/or lower-surface (patches sometimes full depth); larva a maggot => 10

5a small blotch, < 1 cm; larva later lives free => 6

5b mine > 1 cm, blotch or corridor => 8

6a older larvae live free at the underside of the leaves: Plutella xylostella

6b older larvae live among spun leaves => 7

7a larva with reddish brown length lines: Hellula undalis

7b no length lines: Cnephasia asseclana

8a larva without feet; mine an irregular gallery: Ceutorhynchus minutus

8b larva with thoracic feet; last part of the mine more or less a blotch => 9

9a bloth roundish with a green centre; species of Maideira and the Selvagens: Xenostrongylus histrio

9b blotch elongate without a green centre; common species all over Europe: Phyllotreta nemorum

10a corridor from start to end => 11

10b irregular blotch, preceded by a fine corridor (may have been overrun) => 3

11a broad, pinnately branched corridor, main branch overlying the midrib; pupation after the mine has been vacated; frass in strings: Liriomyza strigata

11b corridor little branched, not pinnate => 12

12a puparium in the mine, in a, generally lower-surface, pupal chamber; frass in discrete grain: Chromatomyia horticola

12b pupation external; frass in strings: Liriomyza brassicae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Brevicoryne brassicae

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe cruciferarum

109b Peronosporaceae: Peronospora diplotaxidis

110 - other causers

110a Fungi, Albuginaceae: Albugo candida

110b Fungi, Plasmodiophoraceae: Plasmodiophora brassicae

30/07/2016