Erucaria

fam. Brassicaceae

1a Een of meer fijne gangetjes, overgaand in een grote blaas met meestal verscheidene larven (maden): Scaptomyza flava

Erucaria, Spanish pink mustard

fam. Brassicaceae

1a One or more narrow galleries, merging and widening into a large blotch, generally with a number of larvae (maggots): Scaptomyza flava

19/06/2010